Chưa phân loại

Trang chủ Chưa phân loại

APPLICATIONS

HOT NEWS

Cách sử dụng [承りました]

Trong công ty, nhiều lúc bạn sẽ được khách hàng hoặc đối tác kinh doanh gọi điện hoặc gửi email nhờ vả...