Business

Trang chủ Tiếng Nhật Business

APPLICATIONS

HOT NEWS

Cách sử dụng 頂きたく存じます。

Trên tivi hoặc trong cách cuộc hội thoại chắc bạn đã từng nghe nhiều về mẫu câu hoặc đúng không...