Du học

Trang chủ Kinh nghiệm sống Du học
Chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản: Các bước làm thủ tục, các tìm việc làm thêm,...

Không có bài viết để hiển thị

APPLICATIONS

HOT NEWS

Lấy giấy tờ hành chính ở combini ( コンビニ交付 )

コンビニ交付 là dịch vụ cho phép lấy giấy tờ hành chính của tỉnh, quận, huyện.. nơi mình đang sinh sống thông qua thẻ my number và máy photocopy đặt ở các Combini.