Trang chủ Tiếng Nhật Phân biệt cách dùng 「宛・行」「御中・様」trong tiếng Nhật

Phân biệt cách dùng 「宛・行」「御中・様」trong tiếng Nhật

140
0

Khi gửi thư tiếng Nhật, đặc biệt là trong môi trường business, chúng ta cần phải phân biệt va tuân thủ những quy tắc nhất định.

   Ví dụ như chỉ riêng phần chỉ tên người nhận thôi đã thì đã có tới mấy cụm từ khác nhau là 「御中・様」hay 「宛・行」 để chúng ta phải đau đầu lựa chọn mỗi lần dùng.

   Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để trang bị thêm một chút kiến thức về business manner cho mình các bạn nhé.

Mục lục

 1. Phân biệt cách dùng 様 và 御中
 2. Tình huống nào thì dùng「行・宛」
 3. Gạch bỏ「行・宛」và thay bằng「御中・様」khi gửi lại thư
  • Thư viết dọc, tên tổ chức
  • Thư viết ngang, tên tổ chức
  • Thư viết dọc, tên cá nhân
  • Thư viết ngang, tên cá nhân
 4. Kết

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG 様 VÀ 御中

   Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về nghĩa của 2 từ này trong từ điển quốc ngữ nhé.

 • 御中:郵便物などで、個人名でなく、官庁・会社・団体などの宛名の下に書き添える語

   Có nghĩa là 御中 là từ dùng để đính kèm đằng sau phần tên hoặc địa chỉ của đối tượng nhận thư hoặc bưu phẩm khi đối tượng này không phải là cá nhân mà là các đoàn thể, tổ chức, công ty,… Từ 御中 vốn là ghép của 2 chữ: 御 (chỉ sự kính trọng, tôn trọng) và 中てる(chỉ điểm đến của thư, vật phẩm) nên nó có hàm ý chỉ sự tôn trọng đối với đoàn thể, tổ chức là đối tượng nhận thư.

 • 様:人を表す語(名詞・代名詞)または人名・役職名・団体名などに付いて、尊敬の意を表す

   Còn  là từ đính đằng sau tên người, chức vụ hoặc tên tổ chức,… dùng để tỏ sự kính trọng với người đó.

   Hãy nhớ nguyên tắc sau nhé:

 • Nếu người nhận là cá nhân, thì dùng 様
 • Nếu người nhận không phải cá nhân thì dùng 御中

   Người nhận không phải là cá nhân ở đây, thường là các trường hợp khi bạn gửi thư cho công ty, đoàn thể nào đó.

   Để cho dễ hiểu và dễ phân biệt trong tiếng Nhật hơn, chúng ta cùng xem các ví dụ sau:

◎Cách dùng đúng: 「株式会社TOMONI 御中」(Gửi công ty )
◎Cách dùng đúng: 「株式会社TOMONI 人事部 御中」(Gửi phòng ban)
◎Cách dùng đúng: 「株式会社TOMONI 人事部 就活太郎 様」(Gửi cá nhân)

×Cách dùng sai: 「株式会社TOMONI 御中 転職太郎 様」←  Không dùng chung「御中」và「様」một lúc
×Cách dùng sai: 「株式会社TOMONI 就活太郎 御中」← Khi người nhận là cá nhân thì dùng 様

TÌNH HUỐNG NÀO THÌ DÙNG 「行・宛」

   Như đã nói ở trên, thì trong ý nghĩa của 2 từ 「御中」 và 「様」đều có hàm ý chỉ sự tôn trọng, kính trọng của người gửi đối với tổ chức/người nhận thư.

   Tuy vậy, trong tiếng nhật có những trường hợp, người nhận thư lại chính là người trực tiếp ghi tên và địa chỉ của mình trên phong bì thư đó.

hật có những trường hợp, người nhận thư lại chính là người trực tiếp ghi tên và địa chỉ của mình trên phong bì thư đó.

Ví dụ như khi nhân viên phòng nhân sự của một công ty gửi thư thông báo trúng tuyển cho ứng viên và đề nghị họ kí xác nhận rồi bỏ vào phong thư đã ghi sẵn địa chỉ được gửi kèm theo trong thư đó.

Như vậy, nếu khi ghi phong bì mà họ dùng cụm từ 様(御中) đằng sau tên của mình (hoặc công ty mình), thì đồng nghĩa với việc họ đang ….thể hiện sự tôn kính với… chính bản thân họ.

   Đây là một lỗi sai cơ bản về business manner, vì vậy, trong tình huống này, thay vì điền 「御中」 hay 「様」sau tên người nhận, người viết sẽ dùng 行 hoặc 宛 . Các bạn chú ý phân biệt rõ nhé.

   Hai từ 行 và 宛  thì đều có ý nghĩa như nhau, nên bạn có thể chọn dùng từ nào viết sau tên mình cũng được. GẠCH BỎ 「行・宛」VÀ THAY BẰNG「御中・様」KHI GỬI LẠI THƯ

   Trong trường hợp nhận được thư có kèm phong bì ghi sẵn địa chỉ để gửi lại (返信用封筒) . Cần gạch bỏ cụm 行 hoặc 宛 mà họ đã ghi sẵn sau tên người nhận và thay bằng 御中 hoặc 様 cho phù hợp.

   Sau đây là cách gạch bỏ và thêm vào trong từng trường hợp.THƯ VIẾT DỌC, TÊN TỔ CHỨC

Gạch chữ「行」bằng 2 nét song song, sau đó thêm「御中」vào phía dưới /bên trái

THƯ VIẾT NGANG, TÊN TỔ CHỨC

Gạch chữ「行」bằng 2 nét song song, sau đó thêm「御中」vào bên phải 

THƯ VIẾT DỌC, TÊN CÁ NHÂN

Gạch「宛・行」bằng 2 nét song song rồi thêm「様」vào phía dưới/ bên trái 

THƯ VIẾT NGANG, TÊN CÁ NHÂN

Gạch「宛・行」bằng 2 nét song song rồi thêm「様」vào bên phải 

KẾT

   Hi vọng qua bài viết ngắn gọn trên đây, các bạn cũng phần nào hiểu rõ và bớt bối rối hơn mỗi khi phải gửi thư, tài liệu cho công ty tuyển dụng, đối tác

Xem thêm